profile
wish-icon
Soovid
cart-icon
Korv

Tingimused

1. Toote ostu-müügilepingu tingimused spetsifikatsiooni alusel

Optimus Mööbel OÜ, Registrikood: 12824350, KMKR nr: EE101790840, Aadress: Majaka tn 56-1 Tallinn Harjumaa 11412, Swedbank IBAN: EE612200221062038116, Nordea Bank IBAN: EE361700017003737321 OPTIMUS MÖÖBEL OÜ, edaspidi nimetatud "Müüja", ühelt poolt ja klient (nimi, perekonnanimi), edaspidi nimetatud "Ostja", teiselt poolt, sõlmisid lepingu alljärgnevas: Kui Ostja esitab tellimuse, siis hakkavad kehtima Ostja ja Müüja vahel sõlmitud ostu müügilepingu tingimused. Ostu-müügileping on mõlemale osapoolele kohustuslik juriidiline dokument. Kui Ostja tellib toote(id), tähendab see, et Ostja on tutvunud ja nõustunud tingimustega ning kohustub neid järgima.

1.1. Kui Ostja on avaldanud ostusoovi, siis vormistab Müüja tellimuse, kus määratakse kindlaks kõik olulised toote ostu ja kohaletoimetamise tingimused ning ettemaksu suurus. Müüja hakkab tellimust täide viima peale ettemaksu laekumist, ülejäänud osa summast tasub. Ostja Müüjale pärast arve allkirjastamist. Ostja ja Müüja poolt allkirjastatud arve kinnitab toote väljastamist-vastuvõtmist. Ettemaksu summaks on tasumisele kuuluvast summast 30%. Pärast ettemaksuarve tasumist saadetakse Ostjale e-postiga kinnituskiri tellimuse täitmisele võtmise kohta. Kinnituskirjas on märgitud aeg, millal tellitud toode või tooted jõuavad OPTIMUS MÖÖBEL OÜ Ostja poolt valitud kauplusesse. Müüja müüb ja Ostja ostab tellimuses või arvel välja toodud hindadega tooteid ning nende ostuga seotud teenuseid (edaspidi nimetatud "Toode"), mille kogusumma (sh maksud ja ettemaks) moodustab Toote hinna. Ostja tasub Toote eest Müüjale arvele märgitud summa pidades kinni arve tingimustest ja tähtaegadest. Tasutud ettemaks arvestatakse tasumisele kuuluva summa hulka. Tellitud kauba saab Ostja kätte pärast kogusumma tasumist ja muud tasud (leppetrahv jms) ning Toode on koos arve või maksekviitungiga Ostjale üle antud. Tasumisele kuuluva summa maksetähtajaks peetakse päeva, mil raha peab olema laekunud Müüja pangakontole või jõudnud sularahas Müüja kassasse. Kolmas isik võib Ostja nimel sooritada makseid, märkides maksekorralduse selgitusse informatsiooni arve ja Ostja kohta. Lisaks toote omandiõigusele, kanduvad Ostjale üle ka Toote hävimise risk ja vastutus. Mööbli transportimise, ekspluateerimise ja hooldamise juhendi mittetaitmise eest Osapooled võivad muuta tellimust ainult kirjaliku kokkuleppe teel. Ostja peab Toote eest täies ulatuses tasuma ja selle kätte saama 5 (viie) tööpäeva jooksul alates päevast, mil saabub teada Toote kohalejõudmise kohta Müüja poodi või lattu. Müüja teavitab Ostjat Toote vastuvõtmise kohta tellimuses märgitud telefoninumbril. Lepingu alusel tasumisele kuuluva summa tasumisega ja Toote vastuvõtmisega viivitamise korral on Müüjal õigus nõuda Ostjalt iga viivitatud päeva eest 0.5% tasumisele kuuluvast summast viivist ja maksimaalset 10% toote hinnast. Ostja kinnitab, et isikud, kes võtavad Toote vastu, on selleks volitatud ning nad omavad volitust allkirjastada Toote vastuvõtmise ja seisukorraga seotud dokumente (tellimused, Arved üleandmis-vastuvõtmisaktid, defekteerimisaktid jms). Ostja või tema esindaja allkiri tõendab, et Müüja on täitnud lepingu tingimused ja Ostja on saanud lepingule vastava kauba, sortimendi, koguse, pakendi ning tooted on vastava märgistusega. Toote vastuvõtmisel kontrollib Ostja Toote vastavust lepingule. Avatades Toote defekti või mõne muu mittevastavuse lepingule, esitab Ostja viivitamatult kirjaliku pretensiooni Müüjale, tehes vastavad märkmed arvele, kuhu paneb kirja puuduse olemuse ja ulatuse. Mõlemad osapooled allkirjastavad dokumendid, kuhu on märgitud mittevastavus lepingule.

1.2. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Müüjale poole,esitades arve,mille alusel kauba ostu eest tasuti.Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

1.3. Müüja ei vastuta Ostja Toote valiku eest. Allkirjastades lepingut, kinnitab Ostja, et on ostnud just selle Toote, mida on soovinud, olles saanud põhjaliku informatsiooni toote kohta ning omades võimalust kontrollida üle Toote omadused (pakendiliik, kohaletoimetamiseks vahendite mõõtmed, erinevused poes leiduvatest näidistest jms), kõlblikkus ja vastavus Ostja vajadustele, soovidele ja võimalustele. Ostja on teadlik, et olenevalt tootjast, võib Toode olla kas monteeritult või kokkupakitud kujul. Toote montaaž ei kuulu Müüja kohustuste hulka ja tegu on tasulise teenusega. Lepingus võib olla eraldi kokkulepe antud teenuse hinna osas. Kui Ostja loobub Müüja poolt pakutavast professionaalsest montaažist, siis vastutab Ostja ise Toote montaaži kvaliteedi eest. Ostja vastutab Toote õige ekspluateerimise eest ja nõustub, et garantii kehtib ainult tootjapoolsetele defektidele. Müüja toimetab Toote kohale 2 (kahe) nädala jooksul alates tellimuse sisseandmisest, kuid erijuhtudel võib Toote kohaletoimetamiseks kuluda kuni 2 (kaks) kuud alates tellimuse esitamisest. Müüja informeerib Ostjat erijuhtudest ning kooskõlastab Ostjaga kohaletoomisaja. Kui valitud kaup tellitakse tehasest, siis Toote tarnimisaeg on kuni 60 (kuuskümmend) tööpäeva. Kõik OPTIMUS MÖÖBEL OÜ külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalste infot ning ei avaldata andmeid kolmandatele osapooltele.

2. Mööbli transportimine, lahtipakkimine ja montaaž

2.1. Transportimisel ja hoiustamisel ei tohi mööbel sattuda niiskesse keskkonda. Mööblile ei tohi peale astuda, raskusi peale asetada, seda ei tohi visata ega transportimisel kahjustada. Mööbli pakendi eemaldamiseks ei tohi kasutada teravaid riistu, mis võiksid mööblit kahjustada. Kontrollige pakendi välist seisukorda ja paki sisu. Säilitage originaalpakend toote monteerimise lõpuni. Säilitage mööbli kokkupaneku juhend toote garantiiaja lõpuni. On keelatud alustada mööbli monteerimist, kui on ilmnenud mõni mittevastavus või tootmisdefekt. Mööbli deformatsiooni vältimiseks on vaja mööblit kokku panna ja ekspluateerida instruktsiooni järgi siledal pinnal. Tootjapoolne instruktsioon asub mööbli pakendis.

3. Mööbli ekspluateerimine, hooldamine ja puhastamine

3.1. Mööblit tohib kasutada ja hoida kuivades, tuulutatavates ruumides, kus temperatuur jääb vahemikku +10 kuni +30°C ning suhteline õhuniiskus on 50 kuni 70%, et vältida hallituse teket. Mööblit ei tohi paigutada küttekehade lähedusse, tuleb vältida otsest päikesekiirgust. Eelpool väljatoodud nõuete mittetäitmine võib viia mööbli deformeerumiseni, materjalide kahjustumiseni, tuhmumiseni ning ka mööbli eluea lühenemiseni.

3.2. Mööblit tohib puhastada kuiva ja pehme materjaliga, kasutades selleks ettenähtud puhastusvahendeid. Mööblile ei tohi sattuda alkoholi, lahustit ja muid keemilisi ained. Mööbel ei talu pikaajalist kokkupuudet veega. Ostja on vastutav puhastusvahendite kasutamise eest. Valesti hooldatud mööblil võib muutuda välimus, materjali omadused ja/või tekkida praod. Vale hooldus, teravad või kuumad esemed, lisaks ka niiskuse, vee või muude vedelike toime võivad mööblit rikkuda. Kontrollige aeg-ajalt mööblikinnituste tugevust ning vajaduse korral pingutage neid, kuna mööbli kasutamisel võivad need muutuda lõdvemaks. Nahast ja kunstnahast mööblielementide värvitoon võib erineda. Valesti hooldatud nahk või kunstnahk võib värvitud materjalidega (teksariie jms) kokku puutudes võtta üle teiste materjalide värvitooni. Kohevatele kangastele on iseloomulikuks kehakaalu, niiskuse ja soojuse mõjul tekkiv „ära istutud“ väljanägemine – kui kangamaterjal surutakse kokku, vajub see kõrvale ja jääb mulje, nagu seal oleks plekk. See on kanga eripära, mitte defekt. Pehme mööbli deformeerumist ja kangatooni erinevust kuni 10% ei loeta defektiks – kasutamisel võib nahk venida ja tõmbuda veidike kortsu. Padjad ja muud mööbliosad (seljatugi, käetoepadjad) on täidetud täitematerjaliga, mis aja jooksul vajub kokku ja kaotab oma vormi. Seetõttu peab neid pidevalt raputama. Mööbli kanga, naha/kunstnaha värv kui ka puitdetailide muster ja värv võivad erineda poes välja pandud näidistest. Pehme mööbli polstri kõvadus võib sõltuvalt kangaliigist erineda. Pehme mööbli istekohtadel ja seljatugedel on erinev koormustaluvus ja kanga tugevus. Istekohtade polster võib muutuda lõdvemaks ja veidike kortsu tõmbuda – seda saab siluda käega, sättides lõdva kanga diivani äärte taha. Tõmmates välja (pannes kokku) lahtikäivat osa, kasutage konstruktsiooni keskel ühtlast jõudu, ei tohi tõmmata väljatõmmatava osa ühest äärest. Toolidega (va selleks ettenähtud toolid) ei tohi kiikuda, ei tohi viia raskust neljalt jalalt üle kahele. Mööblile ei tohi peale astuda, hüpata ega kukkuda, kasutada spordiks, istuda tooli või diivani käe- või seljatugedel. Pehmed nurgadiivanid, komplektid, diivanvoodid pole mõeldud igapäevaseks magamiseks. Sageli kasutatava diivanvoodi eluiga on paratamatult lühem, kiiremini kuluvad pehme osa ja liikumismehhanism. Lohakas (vale) mööbli ümberpaigutamine võib tekitada kahjusid. Müüja ei vastuta klientide poolt kahjustatud toodete eest. Mööbel pole mõeldud demonteerimiseks ja korduvaks kokku monteerimiseks. Kahjustuste eest, mis on tekkinud toote demonteerimisel või monteerimisel, müüja ei vastuta. Kampaaniamööbli polstril võivad olla välised defektid.

4. Pretensioonide esitamine

4.1. Müüja vastutab asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest tarbijale. Selle aja jooksul on Ostjal õigus esitada müüjale pretensioone tootel ilmnenud tootmisvigadele. Tarbijale müügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. (VÕS § 218 lg 2). Esimesel kuuel kuul tõendab müüja tootmisvea olemasolu ja kannab kõik kulutused, mis seonduvad asja parandamise või asendamisega (eelkõige veo-, posti, töö-, reisi- ja materjalikulud), olenemata tõendamise tulemusest. Järgmised 1,5 aastat peab tõendama ja kulud kandma klient. Kui ilmneb, et tegemist on tootmis veaga, hüvitab müüja Ostjale tehtud kulutused.

4.2. Ostja võib toimetada toote müüjale ülevaatamiseks Optimus Mööbel OÜ kauplusesse, kust toode on ostetud. Kauba üleandmisel väljastab kauplus Ostjale saatelehe. Kui Ostja ostis kauba kataloogi järgi või internetist kirjelduse järgi, kuid kaup ei vasta tootenäidisele, pildile või kirjeldusele, siis on Ostja kohustatud kauba saamisel täitma pretensiooni ankeedi. Ostjal on õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul ilma taganemise põhjust teisele poolele selgitama ja Müüja peab Ostjale ostusumma tagastama. Sellisel puhul tuleb Ostjal täita taganemisavalduse tüüpvorm. Kauba tagastamisega seotud kulud kannab ostja VÕS §562 lg 3). Toote tagastamiseks palun saatke info@optimus24.ee , kus on ära toodud järgmine info: tagastatav toode, tellimuse number ning arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda. Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Tellija arveldusarvele 14 päeva jooksul alates tagastamisavalduse kättesaamisest. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning peab olema originaalpakendis. Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui tellitud toode on valmistatud arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt. Pretensioonide esitamise aja jooksul Ostjal on õigus nõuda toote parandamist või asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata Müüjale võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning Ostja võimalust saada lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt. Ostjal on õigus nõuda raha tagastamist juhul, kui toodet pole võimalik parandada/asendada või ei saa seda teha mõistliku aja jooksul.

5. Garantii

5.1. Garantii tähendab seda, et Müüja kindlustab garantiiajal tootmisest tingitud defektide parandamise tasuta, tagades toote funktsionaalsuse ja heas töökorras olemise. Garantiiremont ei hõlma endas toote hooldust, puhastamist, vigastatud detailide asendamist (kui detaili rikkus Ostja). Garantii kehtib 2 aastat füüsilisest isikust kliendile. Garantii taotlusele peab Ostja lisama ostutšeki, arve, lepingu, kokkupanekujuhendi, kuhu on märgitud vigane mööbliosa. Kui tootel tuvastatakse nõuetele mittevastavus ja seda pole võimalik parandada ega asendada, siis toote tagastamisel hüvitatakse tarbijale toote eest tasutud summa ja transpordimaksumus) Ostja poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates kaebuse saamisest. Garantii korras asendatud tootele ei alga uut garantiitähtaeg, vaid jääb kehtima olemasolev tähtaeg. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Ostjal ka muud seadusest tulenevad õigused.

5.2. Garantii ei kehti tootele, mille: garantiiaeg on läbi; ekspluateerimisel ei järgitud kõiki kasutusjuhendi tingimusi; vead on tekkinud tarbija teadliku või eksliku teguviisi tagajärjel või kasutades toodet selleks mitte ettenähtud eesmärkidel;defekt või puudus on tekkinud toote vale hoolduse tõttu; tootel on putukate, niiskuse põhjustatud või mehhaanilised kahjustused; liikumismehhanismil ilmnevad mehhaanilised vigastused; toodet on kasutatud professionaalseks või majanduslikuks tegevuseks (juhul kui nii pole kasutusjuhendis ettenähtud); mööblile on Ostja teostanud mittekvaliteetse montaaži; on teostatud nähtavad muudatused toote konstruktsioonis või remont; toode on rikutud vääramatu jõu tulemusel; on loomulikul teel kulunud; Ostja poolt transportimisel kahjustatud toode; Ostjal puudub ostutšekk või arve Kui Optimus Mööbel OÜ poest ostetud toodetega esineb probleeme, siis: Saatke vastavasisuline avaldus e-posti aadressile: info@optimus24.ee, kus on kirjas - Teie ees - ja perekonnanimi - Teie e-posti aadress ja telefoninumber - Tellimuse number - Kauba kättesaamise kuupäev Toote nimi või tootekood - Probleemi võimalikult täpne kirjeldus ja võimalusel kahjustatud detaili tähis, -Lisage võimalusel piltmaterjal.

5.3. Peale avalduse saabumist võtame Teiega ühendust esimesel võimalusel, et leppida kokku edasine tegevus puuduse üle vaatamiseks ja vajadusel parandamiseks. Ostja ja OPTIMUS MOOBEL vahel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse labiraakimiste teel. Kaesolevas tingimustes mitte valja toodud kusimuste lahendamisel lahtutakse esti Vabariigis kehtivatest oigusaktidest.

5.4. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal oigus poorduda Tarbijakaitseametisse.
Rahukohtu 2 ,10130 Tallinn/reg.70003247 tel.6201700 info@tarbijakaitseamet.ee / www.tarbijakaitseamet.ee