profile
wish-icon
Soovid
cart-icon
Korv

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika
Privaatsuspoliitika eesmärk – esitada füüsilisele isikule informatsiooni (andmete subjektile) andmete töötlemise eesmärkide, mahu, kaitse ning turvalisuse kohta. Samuti, esitada muud informatsiooni andmete töötlemise kohta.

Isikuandmed
Isikuandmeteks loetakse igasugust teavet, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga.

Privaatsuspoliitika rakendamine
Optimus Mööbel OÜ’i privaatsuspoliitikat kohaldatakse isikuandmete töötlemisel vaatamata sellele, missugusel kujul esitab füüsiline isik oma andmed (või esitab kolmas isik kooskõlas seadustega/volitusega/nõusolekuga füüsilise isiku andmed): paberil, elektroonilisel kujul, Optimus Mööbel OÜ kodulehel, internetipoes, poes jne.

Põhiteave
Isikuandmete töötlemise eesmärk: kauba ostu või teenuste lepingu sõlmimine, kauba tarne, arvelduste haldamine, garantiikohustuste täitmine.
Järelevalve: Optimus Mööbel OÜ, 12824350
Juriidiline aadress: Majaka tn 56-1 Lasnamäe linnaosa, Tallinn Harju maakond
Õiguslik põhjendus: Optimus Mööbel OÜ
Andmete edastus kolmandatele riikidele: ei toimu
Andmete saajad: kontroller, kontrolleri operaator ning kompetentsed (õiguslikud) riigiasutused, partnerid ning organisatsioonid (volitatud teenusepakkujad), teenusepakkujad, organisatsioonid, andmebaaside haldajad, pilveteenuse pakkujad, raamatupidamisteenuse pakkujad. Samuti juristide büroo, advokaadid, operaatorid jne.

Isikuandmete töötlemine ning õiguslik põhjendus
Isikuandmete töötlemist teostatakse antud konfidentsiaalsuspoliitika eesmärkide täitmiseks, sealhulgas ka Optimus Mööbel OÜ legitiimsete huvide (äritegevus) täitmiseks, eraisikute isikuandmete omamise, töötlemise, säilitamise ning üleandmise normatiivaktide nõudmiste täitmiseks. Samuti tarbijate õigusi reguleerivate normatiivaktide järgimiseks.
Isikuandmete säilitamise tähtaeg sõltub reglementeeritud normatiivaktis sätestatud korrast või lepingus märgitud tähtajast või siis Optimus Mööbel OÜ’i poolt reglementeeritud tähtajast. Isikuandmeid ei säilitata kauem kui seda nõuab õigusaktidest tulenevate nõuete järgimine arvestades samal ajal Optimus Mööbel OÜ’i äritegevuse huvisid. Õigusaktides märgitud tähiseni jõudmisel kustutatakse isikuandmed.
Isikuandmete turvaliseks säilitamiseks ning töötlemiseks kasutatakse spetsialiseeritud ning turvalisi programme kasutades selleks viirusetõrjeprogramme (“tulemüürid”) ning teisi tehnilisi lahendusi. Juurdepääs isikuandmetele on kaitstud juurdepääsusüsteemidega ning eriprogrammidega.

Isikuandmete säilitamine
Isikuandmeid ei edastata kolmandatele riikidele (riigid, mis ei kuulu Euroopa Liitu ja/või Euroopa Majanduspiirkonda). Isikuandmeid võib edastada Optimus Mööbel OÜ partneritele (sealhulgas volitatud teenusepakkujatest ettevõtetele), organisatsioonidele, teenuseid pakkuvatele (operaatoritele) ning volitatud juriidilistele ning füüsilistele isikutele (juristid, advokaadid). Andmete üleandmine toimub turvaliselt kasutades kaitstud programme ning tehnoloogiaid. Edastatud isikuandmete maht ei ole suurem kui on vajalik Optimus Mööbel OÜ’i õiguslike ning äritegevuse huvide täitmiseks.

Turunduspakkumised ning reklaamimaterjalide saatmine
Turunduspakkumisi saadetakse adressaatidele / füüsilistele isikutele, kes on andnud nõusoleku Optimus Mööbel OÜ’i pakkumiste saamiseks (reklaamimaterjalid). Reklaamimaterjalidest loobumise kohta leiate info reklaami puudutavast e-kirjast. Samuti saab reklaamimaterjalidest loobuda saates e-kiri aadressile info@optimus24.ee

Juurdepääs isikuandmetele
Füüsiline isik saab oma isikuandmetele ligi kirjaliku avalduse alusel järgides isikuandmeid reguleerivaid õigusnorme ning järgides avalduse vastuvõtmise ning läbivaatamise õigusnorme, saates avaldus (posti teel: Optimus Mööbel OÜ, Majaka tn 56-1 Lasnamäe linnaosa, Tallinn Harju maakond, Eesti, e-posti teel: it@alb.lv ) või esitades kirjalik taotlus Optimus Mööbel OÜ’i poes
Avaldust esitades on füüsiline isik kohustatud ennast identifitseerima nõutavas mahus kinnitamaks Optimus Mööbel OÜ’ile, et isik küsib just enda kohta andmeid (isik küsib enda andmeid). Ainult sellisel juhul väljastab Optimus Mööbel OÜ isikule kõik olemasolevad andmed ning muud seaduse poolt ettenähtud informatsiooni.

Andmete kustutamise taotlemise protseduur

Meie eesmärk on tagada teie privaatsus ja teie andmete kaitse. Kui soovite, et teie isikuandmed kustutatakse meie süsteemidest, järgige allpool toodud protseduuri.

 1. Võtke meiega ühendust:
  • Andmete kustutamise taotluse saate esitada, võttes meiega ühendust e-posti teel aadressil: it@alb.lv.
  • Taotluses märkige oma nimi, e-posti aadress ja selgitage selgelt, milliseid konkreetseid andmeid soovite kustutada.
 2. Isiku tuvastamine:
  • Turvalisuse tagamiseks ja teie isiku tuvastamiseks võime paluda lisateavet.
 3. Taotluse töötlemine:
  • Me kohustume töötlema teie taotluse 1-3 tööpäeva jooksul. Pärast taotluse kontrollimist kustutame teie andmed meie süsteemidest.
 4. Teavitamine:
  • Me saadame teile e-kirja teavituse, kui teie andmete kustutamise taotlus on täidetud.

Pange tähele, et mõningaid andmeid võidakse säilitada vastavalt meie õiguslikele kohustustele või teenuste turvalisuse ja terviklikkuse tagamise eesmärkidel.

Kui teil tekib lisaküsimusi või vajate abi, võtke meiega julgelt ühendust.

Õigus nõusolek tühistada
Füüsilisel isikul on õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta. Keeldumissoov esitatakse isikuandmete töötlemise nõusoleku andmisega samal viisil.
Igal juhul võib füüsiline isik saata isikuandmete töötlemise nõusolekust keeldumise Optimus Mööbel OÜ juriidilisele aadressile: Majaka tn 56-1 Lasnamäe linnaosa, Tallinn Harju maakond, ja/või e-maili teel:it@alb.lv. Keeldumine ei mõjuta enne keeldumist teostatud isikuandmete töötlemist. Samuti ei muuda ega peata keeldumine isikuandmete töötlemist, mida teostati kooskõlas jah/või tuginedes õigusnormidele (regulatsioonid, seadused, reeglid).

Lõplik informatsioon
Optimus Mööbel OÜ’il on õigus muuta konfidentsiaalsuspoliitikat teavitades sellest füüsilist isikut (andmete subjekte).
Antud jaotise rubriike tuleks tõlgendada kui ainult teabe liikumise hõlbustamiseks. Andmete subjekt (füüsiline isik), kelle arvates on rikutud tema õigusi isikuandmete töötlemise suhtes, on õigus pöörduda Optimus Mööbel OÜ’i või Andmekaitse Inspektsiooni poole.