•  →80cm.
 •  ↑36cm.
 •  /31cm.

BlanKit KG80.h36 K.White

21.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑36cm.
 •  /31cm.

BlanKit KG80.h36 K.Sonoma

21.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /33cm.

Fiona G80 (609)

52.00€ 70.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →40cm.
 •  ↑72cm.
 •  /33cm.

Fiona G40 (611)

31.00€ 48.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit KG80 K.White

32.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /33cm.

Fiona GW80 virtuves (612)

57.00€ 74.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑87cm.
 •  /53cm.

BlanKit KD80 K.White

43.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →45cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit KG45 K.White

24.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑82cm.
 •  /45cm.

Karina DZ80 (167)

50.00€ 79.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑82cm.
 •  /45cm.

Karina D80 (408)

56.00€ 83.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →40cm.
 •  ↑116cm.
 •  /30cm.

Karina G40 (604)

46.00€ 73.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80 White+OakBlack.381

74.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80 White+White.G382

74.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →60cm.
 •  ↑85cm.
 •  /30cm.

Karina G60 (602)

46.00€ 79.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑82cm.
 •  /45cm.

Miabella D80 (408)

52.00€ 73.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑87cm.
 •  /53cm.

BlanKit KD80 K.Sonoma

43.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80.D White+White.G382

99.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80.D White+OakBlack.381

99.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →60cm.
 •  ↑43cm.
 •  /47cm.

BlanKit KG60.h43 K.White

19.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80 White+Beige.G406

74.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80 White+Flower.G432

74.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80 White+Sequoia.270

74.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80.D White+Beige.G406

99.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80.D White+Flower.G432

99.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑82cm.
 •  /44cm.

Fiona D80 (408)

59.00€ 74.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80 White+Graphite.M702

74.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80 White+Lemon.G425

74.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80 White+OakWhite.266

74.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80 White+Yellow.G371

74.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80.D White+Graphite.M702

99.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80.D White+Lemon.G425

99.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80.D White+Yellow.G371

99.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80 White+Bordo.G410

74.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80 White+Graphite.G399

74.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80 White+Tik.279

74.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80.D White+Bordo.G410

99.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80.D White+Graphite.G399

99.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80.D White+Tik.279

99.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80 White+Concrete cream.353

74.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80 White+Concrete gray.352

74.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80 White+Chicory dark.395

74.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80.D White+Concrete cream.353

99.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80.D White+Concrete gray.352

99.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80.D White+Chicory dark.395

99.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →30cm.
 •  ↑87cm.
 •  /56cm.

BlanKit KD30R K.Sonoma

35.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑87cm.
 •  /53cm.

BlanKit KD80N K.Sonoma

49.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑59cm.
 •  /30cm.

Miabella GW80 (608)

41.00€ 60.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80 White+Chicory light.394

74.00€
Sa lisasid oma ostukorvi