•  →30cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit KG30 K.White

20.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →40cm.
 •  ↑72cm.
 •  /33cm.

Fiona G40 (611)

32.00€ 48.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit KG80 K.White

32.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑82cm.
 •  /45cm.

Karina D80 (408)

50.00€ 83.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /33cm.

Fiona GW80 virtuves (612)

54.00€ 74.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit KG80 K.Sonoma

32.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑36cm.
 •  /31cm.

BlanKit KG80.h36 K.White

21.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →60cm.
 •  ↑82cm.
 •  /44cm.

Fiona D60 virtuves (407)

45.00€ 67.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑82cm.
 •  /44cm.

Fiona D80 (408)

56.00€ 74.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑36cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80.h36 White+Bordo.G410

62.50€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑36cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80.h36 White+Flower.G432

62.50€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑36cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80.h36 White+Graphite.G399

62.50€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑36cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80.h36 White+Lemon.G425

62.50€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑36cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80.h36 White+OakWhite.266

62.50€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑36cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80.h36 White+Sequoia.270

62.50€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑36cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80.h36 White+Tik.279

62.50€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →60cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit KG60 K.White

27.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑36cm.
 •  /31cm.

BlanKit KG80.h36 K.Sonoma

21.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑36cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80W.h36 White+ALU Satin

70.50€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /33cm.

Olivia G80 (609)

51.00€ 67.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →40cm.
 •  ↑116cm.
 •  /30cm.

Karina G40 (604)

43.00€ 73.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →15cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit KG15 K.White

13.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑85cm.
 •  /30cm.

Karina G80 (601)

50.00€ 83.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →60cm.
 •  ↑59cm.
 •  /30cm.

Miabella G60 (606)

28.00€ 42.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →60cm.
 •  ↑87cm.
 •  /53cm.

BlanKit KD60 K.White

37.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑82cm.
 •  /44cm.

Olivia DZ80 (167)

53.00€ 70.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →60cm.
 •  ↑36cm.
 •  /31cm.

BlanKit KG60.h36 K.White

17.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑36cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80.h36 White+Beige.G406

62.50€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑85cm.
 •  /30cm.

Karina GW80 (600)

59.00€ 88.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →40cm.
 •  ↑72cm.
 •  /33cm.

Olivia G40 (611)

37.00€ 48.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑36cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80.h36 White+Graphite.M702

62.50€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑82cm.
 •  /44cm.

Fiona DZ80 (167)

48.00€ 70.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →60cm.
 •  ↑36cm.
 •  /31cm.

BlanKit G60.h36 White+OakBlack.381

54.50€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →60cm.
 •  ↑36cm.
 •  /31cm.

BlanKit G60.h36 White+White.G382

54.50€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑36cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80.h36 Sonoma+OakBlack.381

62.50€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →15cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit KG15 K.Sonoma

13.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →30cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit KG30 K.Sonoma

20.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →40cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit KG40 K.White

21.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →60cm.
 •  ↑36cm.
 •  /31cm.

BlanKit KG60.h36 K.Sonoma

17.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →30cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G30 White+Beige.G406

37.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /33cm.

Fiona G80 (609)

52.00€ 70.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑87cm.
 •  /53cm.

BlanKit KD80 K.Sonoma

43.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →60cm.
 •  ↑43cm.
 •  /47cm.

BlanKit KG60.h43 K.White

19.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →60cm.
 •  ↑36cm.
 •  /31cm.

BlanKit G60.h36 Sonoma+White.G382

54.50€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑36cm.
 •  /31cm.

BlanKit G80W.h36 Sonoma+ALU Satin

70.50€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →60cm.
 •  ↑85cm.
 •  /30cm.

Karina G60 (602)

45.00€ 79.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /33cm.

Olivia GW80 (612)

54.00€ 71.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →60cm.
 •  ↑36cm.
 •  /31cm.

BlanKit G60.h36 White+Beige.G406

54.50€
Sa lisasid oma ostukorvi